Nzambi sambula e nsi eto!

14/12/2010 21:05

1-nzambi sambula e nsi eto

 

utu temona o ntemo aku.

Utuwila wau, e nzambi,do!

Utu sambula! Utu sambula!

Ref:

wisa, do! -wiza, wiza

wisa, do! -wiza, wiza

sambula

nsi eto, nzambi, do!

2-sambula ayazi a nsi eto,

uba fila muna nzil'aku

uba vana ngolo mu salu yau.

Uba sambula!

3-sambula zingudi yo ma se,

ndumba yo matoko yau mpe

aleke a sikola zawonsono,

uba sambula!